Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Právní předpisy - požární ochrana

Na tomto místě vám přinášíme základní seznam právních předpisů, které se vztahují k požární ochraně:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=133/1985

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/V246-2001.pdf

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/V268-2009.pdf

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/V23-2008.pdf

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/V202-1999.pdf

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/V499-2006.pdf

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/NV91-2010.pdf