Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Obecné povinnosti - požární ochrana

Výčet konkrétních povinností v oblasti požární ochrany se pro podnikatele odvíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí se začleňují jimi provozované činnosti. Existují však i obecné povinnosti, které jsou společné pro všechny, tedy i pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Na co bychom si tedy jako právnické a podnikající fyzické osoby měli dávat pozor? Co všechno patří mezi naše základní povinnosti?