Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Povinnosti v oblasti požární ochrany

Fakt, že požární ochrana s sebou pro podnikatele přináší celou řadu různých povinností, pro vás nejspíš nebude žádným velkým překvapením. Je třeba důkladně chránit zdraví zaměstnanců, ale i cenný majetek, který by mohl v případě požáru utrpět závažné škody. Chcete-li ovšem vědět, které konkrétní povinnosti se týkají právě vás, musíte vědět, do jaké kategorie požárního nebezpečí spadá vámi provozovaná činnost. Takzvané začleňování provozovaných činností je poměrně složitý, nicméně nezbytný proces. Podle jeho výsledku pak můžeme povinnosti rozdělit dále: