Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Dokumentace požární ochrany

Dokumentaci musí mít v pořádku všichni, včetně provozovatelů činností bez zvýšeného nebezpečí. U činností se zvýšeným a vysokým nebezpečím jsou ovšem kritéria legislativou nastavena mnohem přísněji; tam už je potřeba se s požadavky na dokumentaci důkladně seznámit, aby nebylo nic zanedbáno. Dokumentaci požární ochrany zpracovává a popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

Základní druhy dokumentace a jejich předepsaný obsah

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Posouzení požárního nebezpečí

Jde o dokumentaci důležitou pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Více informací se dozvíte v článku o posouzení.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Musí vždy obsahovat přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím, s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Dále může obsahovat např. individuální příkazy a zákazy, vymezení požadavků na údržbu technologických zařízení včetně požadavků na odbornou kvalifikaci lidí, kteří ji provádějí, určení ohlašoven požárů, zajištění požární ochrany v mimopracovní době apod.

Požární řád

Požární poplachové směrnice