Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Požární ochrana

Důkladná ochrana před vznikem požáru a jeho ničivými následky je jednou z věcí, které byste jako podnikatelé (obzvláště provozovatelé velkých podniků) rozhodně neměli zanedbávat. Jistě, stoprocentní jistotu mít nikdy nebudete, pečlivá prevence, důsledné kontroly a dodržování předpisů vám ovšem zajistí klidnější spánek a hlavně usnadní jednání s orgány státního požárního dozoru.

Na těchto stránkách najdete seznam užitečných právních předpisů, důležité informace o dokumentaci, školení v oblasti požární ochrany a dalších povinnostech, s nimiž byste se měli seznámit. Nezapomněli jsme ani na členění činností podle požárního nebezpečí, které tvoří základní kámen celého tématu. Čím větší společnost, čím vyšší počet zaměstnanců a především výskyt nebezpečných látek a složitých technologických zařízení, tím více starostí vás čeká. Značnou část jich ale můžete svěřit specializovaným firmám, které se požární ochraně profesionálně věnují.